Building Design

一、真空深井

疏干深井主要用于降低潜水和浅部的承压水—潜水类型的地下水。在放坡开挖中为降低基坑内和两侧边坡的地下水位,有利边坡稳定。在有隔水帷幕的基坑中用于疏干坑内的地下水,有利于开挖施工,其井深不超过隔水帷幕的深度。井的过滤器全部安装在需要疏干的含水层部位。在粘性土中疏干井应加真空,以增加井内外的水头差,加速水从粘性土中释放的速度,达到快速疏干的目的。

    真空深井由于降水速度快且相对于喷射井点成本较低,是现在最广泛采用的深基坑降水方法。


公司电话:
13969392215     18615338738
公司邮箱:
904813160@qq.com
公司地址:
山东省淄博市桓台县兴桓路
________________________________________________________________________________________________________________________________